İsmail Boylu

İsmail Boylu

Borçlu bir insan sadaka verebilir mi?

Borçlu bir insan sadaka verebilir mi?

Soru: Bir kadın yanında kocası, babası veya oğlu gibi bir yakını olmaksızın hac kafilesiyle hacca gidecek olsa haccı sayılır mı?

 

 

Cevap: Bu mesele yolculukla ilgili bir meseledir. Yolculuk meselesi de tamamen emniyetle yani yol güvenliği ile ilgili bir meseledir. Yani kadın yolculuk esnasında evden ayrılıp geri gelinceye kadar namus yönünden, can yönünden güven içerisinde olacaksa yola gidebilir. Bu şartlarla kendisi kafile içerisinde hacca yada umreye gelebilir. Özellikle yaşı biraz ileri ise, hizmetlerde başkasına ihtiyaç duymuyor ise, kendisi rahatlıkla, zatî işlerini giderebilecek durumda ise kafileye katılarak hac veya umre yapmasında bir sakınca yoktur. Ama hiç güven yoksa güvensizliğin başladığı sınırdan öteye gidemez. İsterse bu sınır 5 (beş) km. olsun.

 

 

 

Soru: Borçlu bir insan sadaka verebilir mi? Hacca gidebilir mi?

 

 

Cevap: Borçlu bir insan sadaka verdiği veya hacca gittiği takdirde sadaka vermiş, hacca gitmiş ve sevabını almış olur. Haccı da sadakası da sahihtir, hatta sonradan haccını tekrar etmesine gerek yoktur. Ancak borçlu insan sadakadan önce kendi borcunu ödemeyi düşünmelidir. Dolayısıyla hacca gitmeden önce de borcunu silmeyi düşünmelidir. Borçlu olduğu halde böyle bir yola çıkacak olursa uygun hareket etmemiş olacağından bu durumu kınamak lazım gelir diye düşünüyoruz. Kısacası borçlu insan önce borcunu ödemeli, sonra sadaka vermeli ve hacca gitmelidir.

Önceki ve Sonraki Yazılar
İsmail Boylu Arşivi
SON YAZILAR