Zekiye Soylu

Zekiye Soylu

Her Yerde Onu Görmek

Her Yerde Onu Görmek

Kıymetli kardeşlerim bu hafta sizlerle yeri,göğü yaratan insanlara her türlü rızkı veren yeryüzünde nereye bakarsak onun mükemmelliğini gördüğümüz Allah c.c düşünmek yani tefekkür etmek konusuna değineceğiz insaAllah.

Tefekkür kelimesi TDK sözlüğünde yer alan bilgilere göre “düşünme, düşünüş” manasına gelir.

Tefekkür, İslam dininde günahlarını, kainatı, varlıkları, doğayı, yaratıkları, kendini ve Allah’ı düşünmek, ve O’nun yarattığı varlıklardan, kainattaki eşsiz mükemmellikteki düzenden ders çıkarmak demektir.

Peygamber efendimiz Hz Muhammed (sav) bir hadisi şerifinde bir saatlik tefekkürün bin senelik ibadete karşılık geldiğini söylemiştir. Bununla tefekkürün iman açısından ne kadar önemli olduğunu anlayabiliriz. Yine bir ayeti kerimede Allah’u Teala şöyle buyurmuştur.’’Onlar ayakta iken ,otururken, yanları üstünde yatarken hep Allah’ı anarlar göklerin ve yerin yaratılışını ince ince düşünürler .’’Ey Rabbimiz, sen bunları boşuna yaratmadın. Sen (boş, manasız şeyleri yaratmaktan münezzehsin).Bizi cehennem azabından koru.(Ali-İmran 191).

Bu ayette de anlaşılacağı üzere Allah’u teala bizlere tefekkür etmeyi emretmiştir. Konuyu daha da açmak gerekirse tefekkür bir yıldıza bakarken bir çiçeği koklarken Allah’ı görmektir. Dağların, akarsuların, hayvanların, bitkilerin ve bütün canlıların büyük bir düzen içinde yaratıldığını görmekte teffekürü ifade eder.Tefekkür yapmamızın en büyük amacı düşünerek, doğayı okuyup günahlarımızdan ders çıkarıp Allah’u Tealaya yaklaşmaktır. Bu maksatla etrafımızda gördüğümüz her şeyi anlamlandırmak Allaha bağlamak, dini yaşarken bir gaye oluşturmalıyız. Tefekkür ile yapılan ibadet daha çok anlam kazanacak ve ibadete daha çok huşu katacaktır. Bu amaçla ibadetin yanında az da olsa tefekkür yapmak manevi açıdan fayda sağlayacaktır.

Rabbimiz Kur’an’ı Kerim’de bizlere güzel misaller vererek bizlere dünya hayatında bulunan güzellikleri bildirmektedir.Ve bizim bu güzelliklerden ibretler almamız gerekmektedir.Bir ayeti kerimede şöyle buyuruyor;”Dünya hayatının misâli şudur: Bir yağmur, onu gökten indiririz. İnsanların ve hayvanların yiyip istifade ettikleri yeryüzü bitkileri o yağmuru emerek boy atıp gürleşir, sarmaş dolaş olur. Derken yeryüzü bütün takılarını takınıp, regârenk süslenerek olanca güzelliğiyle göz kamaştırır hâle gelir. Orayı ekip biçenler bütün bunların kendi güçlerinin eseri olduğuna ve artık onun ürünlerini toplama zamanı geldiğine inandıkları sırada, bir gece vakti veya gündüz oraya azap emrimiz gelir; sanki dün orada hiçbir şey yokmuş gibi, her şeyi kökünden biçiveririz. İşte, sistemlice düşünüp ibret alacak kimseler için âyetleri böyle ayrıntılarıyla açıklıyoruz.(Yunus süresi 24 ayet)

Rabbim bizleri her anında Rabbini düşünen ve ona sadık olan kullarından eylesin.. Amin

Önceki ve Sonraki Yazılar
Zekiye Soylu Arşivi
SON YAZILAR