Dr. Ramazan Tuzla

Dr. Ramazan Tuzla

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU’NDA İDÂRİ PARA CEZALARI-2

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU’NDA İDÂRİ PARA CEZALARI-2

 

Önceki yazımızı, “bütün cezalar işverenler için var” diyerek bitirmiştik.

Cezalara kaldığımız yerden devam edelim.

İşveren, işyeri hekiminin ve iş güvenliği uzmanının görevini yerine getirmesinde kısıtlamalara giderse veya işyerinde belirlenen çalışma süresi nedeniyle tam süreli işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı istihdam etmezse her bir ihlal için ayrı ayrı 1.500 TL idari para cezası (ipc) uygulanacaktır.

Risk değerlendirmesi yapmayan ya da yaptırmayan işverene 3.000 TL, risk değerlendirmesi yapmadan ya da yaptırmadan geçen her bir aya 4.500 TL ipc uygulanacaktır. Risk değerlendirmesi yapmayan işveren, 5 ay boyunca risk değerlendirmesiz çalışmış ise 21.000 TL ipc uygulanacaktır.

Çalışma ortamının risklerinin belirlenmesinde gerekli kontrol ve denetimi yapmayan işverene 1.500 TL ipc uygulanacaktır.

Acil durum planlarını ve tahliye planlarını yapmayan işverene, bu planlar yapılmadan devam eden her bir ay için 1.000 TL ipc uygulanacaktır.

İşyerinde meydana gelen iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmayan ve bunlarla ilgili rapor hazırlamayan işverene her bir olay için ayrı ayrı 1.500 TL ipc uygulanacaktır.

İş kazalarını ve meslek hastalıklarını süresi içinde bildirmeyen işverene her bir yükümlülük için 2.000 TL ipc uygulanacaktır.

İş kazası ve meslek hastalığı olaylarının bildiriminde tek ceza işverene değildir. Sağlık hizmeti sunucuları, kendilerine intikal eden iş kazalarını ve yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmezlerse 2.000 TL ipc ile karşı karşıya kalacaklardır.

İşveren, çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetime tabi tutulmalarını sağlar. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacak olanlar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamazlar. Bu hükümlere aykırı davranan işverene her bir çalışan için 1.000 TL ipc uygulanacaktır.

İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilmesi için işveren çalışanlarını ve çalışan temsilcilerini işyerinin özelliğine göre çeşitli konularda bilgilendirmek zorundadır. Bu şekilde bilgilendirilmeyen her bir çalışan için 1.000 TL ipc uygulanacaktır.

İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini sağlamak zorundadır. Eğitim verilmeyen her bir çalışan için 1.000 TL ipc uygulanacaktır. Belli sayıda çalışanın bulunduğu işyerinde seçilecek ya da atanacak çalışan temsilcilerinin eğitimini vermeyen işverene yine 1.000 TL ipc uygulanacaktır.

Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyen çalışanları çalıştıran işverene 1.000 TL ipc uygulanacaktır.

İşveren, iş kazası geçiren veya meslek hastalığına uğrayan çalışana, kaza veya hastalıktan sonra işe başlatmadan önce, söz konusu kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları vb. konularda ilave eğitim vermek zorundadır. Bu eğitimi vermeyen işverene her bir çalışan için 1.000 TL ipc uygulanacaktır.

İşveren, görüş alma ve katılımın sağlanması konusunda çalışanlara veya çalışan temsilcilerine Kanunda belirlenmiş imkanları sağlamak zorundadır. Bu imkanları sağlamayan işverene her bir aykırılık için 1.000 TL ipc uygulanacaktır.

Çalışan temsilcisi belirlemeyen işverene veya çalışan temsilcilerinin haklarını kısıtlayan işverene 1.000 TL ipc uygulanacaktır.

Çalışan temsilcisinin, tehlike kaynağının yok edilmesine yönelik önerilerini dikkate almayan işverene 1.500 TL ipc uygulanacaktır.

50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu, altı aydan fazla süren sürekli işlerde işverenler iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturmak zorundadır. Bu kurulu oluşturmayan işverene 2.000 TL ipc uygulanacaktır.

İş merkezlerinde, iş hanlarında, sanayi sitelerinde iş sağlığı ve güvenliği konusundaki koordinasyon, buraların genel yönetimi tarafından sağlanacaktır. Yönetim, diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirlerin alınması için işyerlerini uyaracaktır. Bu uyarıyı yapmayan yönetime 5.000 TL ipc uygulanacaktır.

6331 sayılı Kanun, 39 ana maddeden oluşmaktadır. 9 maddesi bir kanunda bulunması gereken hükümlerden oluşmaktadır. Amaç, kapsam, tanımlar, yürürlük gibi.

Geri kalan maddelerin 19 adedi işverenin yükümlülükleri ile ilgili hükümlerdir ve tamamı için idari para cezası öngörülmüştür. Bu yüzden, henüz ipc’leri bitiremedik.

 

Bir sonraki yazımızda devam edelim İnşaallah.

 

Önceki ve Sonraki Yazılar
Dr. Ramazan Tuzla Arşivi
SON YAZILAR