Mehmet Topuz

Mehmet Topuz

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Haftalık yazı dizisinde atasözlerimiz, deyimler ve coğrafyaya dair kaleme aldığımız yazı dizisine deneme şeklinde bu hafta yenilenebilir enerji kaynaklarının önemine dair konuşalım istedim. Çünkü bu bir mecburiyet ve doğanın kendi içinde bir öneme sahip olduğu, gelecek yüzyıllara yönelik adımda yerini korumaya devam edecektir.

İnsanlık var olduğu günden bu yana ısınmada, araç gereçlerin sağlamlığının korunması ve teknolojiye bağlı sanayi devrimlerinin etkisiyle beraber bu yönde, ciddi bilimsel veriler ışığında gelecek nesillere aktarımında rol oynadığı gibi iyinin daha iyisi olduğu kanaati ile teknolojiye bağlı yenilenebilir enerji kaynakları alanında çalışmalarını sürdürmektedir. Aslında sanayi alanında gelişmeler ve enerjiye olan ihtiyaç durumu bu kaynakların varlığına yönelik ilgiyi artırmıştır. Yenilenemez enerji kaynakları adından da anlaşılacağı gibi kullanım alanlarının gün geldiğinde eksikliğinin yaşanma gibi bir durumla karşılaşmadan bu enerji türüne yönelik çalışmalar da hız kazanmıştır.

Yenilenebilir enerji kaynakları hepinizin bildiği üzere ve dünyanın ısınmasında etkisi olan güneş enerji sistemi mevcutta yeni projelerle enerji alanında yerini tamamlamaya çalışmaktadır. Güneş enerjisi ilk etapta yerelde evlerin çatısında su sistemlerinin ısıtılması ile başlayan süreç şuan güneş panellerinin kurulması ve buradaki sıcaklığın kinetik enerji alanında ısıya dönüştürülmesi birçok alanda katkı sağlamaya yönelik insanlığın ciddi bir atılımıdır. Çünkü yerleşim birimlerinde ısınmadan ve beraberinde aydınlatmaya kadar birçok alanda; özellikle güneş enerjisi ile çalışan otomobiller ve akıllı ev sistemleri geleceğin şekillenmesinde yerini alacaktır.

Enerji sistemleri konusunu biraz daha yelpazelendirecek olursak; yerleşim birimlerinin gelişmesi ilerlemesi ve iş imkânlarına dayalı göç almasında büyük etkiye sahip olduğu bilinen bir gerçektir. Çünkü yenilenebilir enerji kaynaklarının sanayi alanındaki gelişmelere ve teknolojiye etkileri su götürmez bir gerçek olduğu, bu yüzyılın önemli verileri arasında.

Yenilenebilir enerji kaynakları hususun da diğer bir enerji türüde dalga enerjisidir. Bura da dalganın Ay’ın hareketlerine ve çekim etkisine bağlı olarak oluşturduğu dönemler dışında, dünyanın günlük hareketi ve rüzgârların etkisiyle kıyılarda oluşan dalga beraberinde teknolojinin etkisiyle bir enerji türüne dönüşebilmektedir. Tabi bura da kıyıya sahip olmak elbette yeterli değil. Çünkü kıyı morfolojisinin uygunluğu da bu enerji türüne yönelik yatırımlarda büyük etkiye sahiptir. İç denizlerde çokta yatırım sürecine evrilmeyen bu enerji kaynağı, okyanusa kıyısı olan ülkelerde kayda değer bir öneme sahiptir.

Rüzgâr enerjisi ve rüzgârgülleri ve bu enerji türünün üretimi süreklilik arz etmektedir. Yüksek kesimlerde rüzgârgüllerinin rüzgârın yönüne ve esiş alanında, hızı dikkate alınarak yapılan bu çalışma enerji üretiminde en yaygın yatırıma sahiptir. Ve geleceğin enerji yatırımları hususunda da önemlidir.

Ve bu arada jeotermal enerji türüde ısınmada özellikle seracılık faaliyetlerinde önem kazanmaktadır. Yeraltından gelen ve magmaya yakınlığı uzaklığı dolayısıyla sıcak ve soğuk olma özelliğine sahip bu enerji türü dünyada ülkeler nezdinde ısınma amaçlı kullanılmaktadır. Biyokütle enerji türü ise, doğal atıklardan elde edilen gazın enerjiye çevrilmesi sürecidir.

Sonuç olarak; yenilenebilir enerji kaynakları ülkelerin bu yöndeki yatırımlarına bağlı olarak gelişmeye ve ilerlemeye devam ediyor. Çünkü yenilenemez enerji kaynaklarının çevreye olan etkileri, yenilenebilir enerji kaynaklarına bağlı kolay üretim süreci ve birçok etken enerji kaynaklarına olan ilgiyi artırmıştır.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Mehmet Topuz Arşivi
SON YAZILAR