Dursun Gizli

Dursun Gizli

Gazze Ne Zaman Mağlup Olsa Filistini Kaybettik

Gazze Ne Zaman Mağlup Olsa Filistini Kaybettik

Gazze Ne Zaman Mağlup Olsa Filistini Kaybettik

Osmanlı ordusu 26 Mart-7 Kasım 1917 tarihleri arasında Gazze önlerinde İngilizlerle üç muharebe yaptı. Birinci ve İkinci Gazze muharebelerini kazanmamıza karşılık Üçüncü Gazze Muharebesi’ni kaybettik. Gazze’nin düşmesi, Kudüs’ün ve Filistin’in bir kısmının işgal edilmesiyle sonuçlandı.

Gazze, acımasız bir şekilde masum insanlar dikkate alınmadan bombalanıyor, suyu ve elektriği kesilerek yıllardır maruz kaldığı insanlık dışı uygulamalara yenileri ekleniyor. Gazze önemli konumu sebebiyle tarih boyunca ele geçirilmeye çalışılan ve savaşla anılan bir bölge oldu. Haçlı seferlerinden Napolyon'a kadar pek çok askerî harekâta tanıklık etti. Napolyon, Mısır seferi sırasında burayı "Asya'nın Kapısı" olarak nitelemişti.

dış mekan, gökyüzü, at, çim içeren bir resim

GAZZE MUHAREBESİNDE TÜRK SÜVARİ KUVVETLERİ

I. GAZZE MUHAREBESİ

1917 yılında 1. Dünya savaşı tüm şiddeti ile devam ederken güney cephesinde birçok yeri kaybeden Osmanlı Ordusu geri çekilmeye başlamış 11 Mart 1917’sw Bağdat düşmüştü Filistin önlerine kadar gelen ve hatta X. Haçlı Seferi olarak adlandırdıkları ve asıl hedeflerinin Kudüs olduğu bir harekât başlattılar. Osmanlı ordusu bunun farkına vararak, Gazze-Birüssebi hattını tutarak İngilizleri durdurmaya çalışıyordu. 26 Mart 1917’de İngilizler taarruza başlasa da Osmanlı’dan iki kat daha fazla zaiyat vererek geri çekildiler.

II. GAZZE MUHAREBESİ

Bir kez daha İngiliz kuvvetleri 17-20 Nisan 1917 tarihleri arasında taarruza geçtiler 4. Ordu Komutanı Cemal Paşa tekrar Gazze-Birüssebi hattını tutmanın önemini kavrayarak düşmanı orada karşıladı. İngilizler bir kez daha kayıplar vererek ve Gazze’yi alamadan geri çekilmek zorunda kaldılar.

III. GAZZE MUHAREBESİ

Osmanlı Birlikler sayı ve teçhizat bakımından oldukça zayıftı. Enver Paşa, elindeki birlikleri nerelere teksif edeceğine de bir türlü karar veremiyor Güney Cephesi birer birer düşerken hala Avrupa cephesinde askerler duruyor üstelik Alman-Türk komutanları arasında görüş ayrıcalığı ortaya çıkıyordu Başkomutan Vekili Enver Paşa ve Harbiye Nazırı 4. Ordu Komutanı Cemal Paşa ise Filistin Cephesinde uygulanacak harekât şekli hakkında bir türlü anlaşamıyordu. Enver Paşa, karşı taarruzla, İngilizlerin her türlü desteğini sağladıkları Mısır'la irtibatlarının kesilerek Akdeniz'e dökülmesini, Cemal Paşa ise müdafaada kalarak düşmanın muharebe gücünün zayıflatılmasını düşünüyordu.

Filistin Cephesinde Mustafa Kemal Atatürk, Fevzi Çakmak, İsmet İnönü, Refet Bele, Ali Fuat Cebesoy, Fahrettin Altay gibi birçok önemli komutanımız da bulunuyordu. Ama 2. Gazze Muharebesi sonra aylar geçmesine rağmen komutanlarımız arasında çıkan görüş tartışmaları ve bir planlarının olmayışı, muharebe gücünün İngilizlere geçmesine yol açtı. İngilizler, birliklerini takviye ederek Filistin cephesinde dört kat kuvvet üstünlüğüne ulaşmışlardı. Osmanlı yönetimi ise Avrupa cephesindeki birliklerini getirmediği gibi bölgedeki birliklerin bir kısmını da Irak'a kaydırarak Filistin Cephesi'nde Osmanlı ordusunun zayıflamasına neden olmuştu. Birüssebi garnizonu kendisinden yaklaşık 10 kat büyük bir kuvvete fazla direnemedi. Biz taarruzu Gazze'de beklerken İngilizler, 31 Ekim 1917'de Birüssebi'yi almışlardı. İngilizler, önemli bir köprübaşı elde ederken Gazze-Birüssebi hattı çöktü. Osmanlı kuvvetlerinin Birüssebi'yi geri almak için yaptıkları taarruzlar bir netice vermedi. İngilizler, karadan ve denizden yoğun bombardımana tuttukları Gazze'yi harabeye çevirdiler. Refet Bele Paşa, çekilmektense şehit olmayı yeğlemekteydi. Ancak savunma imkânı kalmayınca 6-7 Kasım 1917 gecesi Gazze'den çekildik.

Sonuç olarak Tarihten şunu Öğrendik ki; Gazze düşerse Filistin ve Kudüs elimizden çıkar ve İsrail Siyonistleri BÜYÜK İSRAİL PLANLARINI adım adım gerçekleştirmeye devam eder ve Birgün sıra mutlaka sessiz kalan İslam devletlerine gelir

GAZZE-BİRÜSSEBİ

Önceki ve Sonraki Yazılar
Dursun Gizli Arşivi
SON YAZILAR