Bekir Dolu

Bekir Dolu

GENİŞ KAPSAMLI AF YOLDA

GENİŞ KAPSAMLI AF YOLDA

Nisan sonuna kadar prim affı ve bazı ciddi avantajlar getiren torba yasanın çıkması bekleniyor

         Malumunuz olduğu üzere esasen yerel seçim öncesi yasalaşması beklenen tasarı, seçim sonrasına kalmıştı. Çalışma Bakanı Faruk Çelik, geçen hafta yaptığı açıklamada, Torba Yasa ile ilgili tüm bakanlıkların müsteşarları ile son toplantının yapıldığını belirterek “Taslağa son noktayı koyup, Bakanlar Kurulu’na gönderdik” şeklinde açıklama yaptığı için Nisan ayı sonuna kadar Torba’nın Meclis’ten geçmesi bekleniyor.

 

Torba Yasa’da bulunan en kapsamlı değişikliklerden biri de bu esnaf ve diğer işverenleri yakından ilgilendiren Bağ-Kur prim borçları konusundaki düzenlemedir. Prim borçlarına af getirip belli şartlara bağlarken yeni olanaklar da sunuyor. Prim borçlarına af öngören torba yasa ile gelmesi beklenen düzenlemeleri ana başlıklar halinde ele alalım bugün.

 

         Gecikme zammının yarısı sildirip 36 taksite kadar ödeme

         Bağ-Kur’a prim borcu olanlar, borcu sildirmek yerine ödemek isterlerse anapara borcu sabit kalmak kaydıyla, gecikme zamlarının yüzde 50’si silinerek, 36 aya kadar taksitle borcu ödeme hakkına sahip olacak. Ayrıca 24 aydan fazla prim borcu olanlar isterlerse bu günlerden vazgeçerek borçlarını ve günlerini sildirebilecekler. Öte yandan 24 aydan az borcu olanların sildirme hakkı olmadığı için bu kişiler ancak gecikme zammın yarısını sildirerek borçlarını 36 taksitle ödeyebilecekler

 

Silinecek hizmette 60 ay şartı 24 aya düşürülüyor

         1479 sayılı Bağ-Kur, 2926 sayılı Tarım Bağ-Kur ve 5510 sayılı Kanun gereğince SGK’ya 24 aydan çok Bağ-Kur prim borcu olanların hem borçları silinecek hem de borçlu oldukları sigortalılık süreleri silinecek. Mesela, Bağ-Kur’a (4/B) 10 yıllık 52 bin lira borcu olan birisinin hem 52 bin liralık Bağ-Kur borcu silinecek hem de 10 yıllık Bağ- Kur’luluk süresi silinecek. Şu anki uygulamada 30.04.2008 günü itibarıyla 60 aydan çok borcu olanlar tanınan bu imkân tasarı ile 24 aydan çok borcu olanlara da tanınacak.

 

         SSK/Bağ-Kur çakışması da bitmiş olacak

         Bağ-Kur’lu dönemin borçlarıyla birlikte silindiği dönemler de SSK çalışması (çakışma) varsa, Bağ-Kur süresi silindiği için artık SSK ile Bağ- Kur çakışması ortadan kalkacağından, esasen Bağ-Kur ile çakıştığı için geçersiz olan SSK prim ödeme günleri de yasal ve geçerli hale gelecek.

 

         İhtiyaç kadar hizmeti canlandırma hakkı

         Silinen sürelerden sonrasında emeklilik için prim gün sayısına ihtiyaç duyanlar, tamamını değil silinen süreden dilediği kadarını yeniden canlandırıp ödeme hakkına da sahip olacak. Mesela, silinen 8 yıllık Bağ- Kur süresinde 3 yılına ihtiyacı olursa 3 yılın parasını ödeyerek yeniden sigortalılık süresine ekletebilecek. Şu anki uygulamada 60 aydan çok borcu olan kişi borcunu ve sigortasını sildiriyor ama tekrar ihya ederek bu hizmetini canlandırmak isterse tümünü canlandırmak zorunda kalıyordu.

 

         Geçmiş yılları Bağ-Kur’lu yapma imkanı da geliyor

         Tasarıda öne çıkan en önemli başlık belki de bu başlıktır. Yüz binlerce kişi bu haberi beklemektedir. “04.10.2000 tarihinden veya 1.10.2008 gününden önce Bağ-Kur’lu olması gerektiği halde Bağ-Kur’lu yapılmayan süreler de artık torba ile Bağ-Kur’lu yapılacak…. Bağ-Kur’da son yıllar için iki milat tarih var birincisi, 04.10.2000 ve ikincisi de 1.10.2008, her iki tarihe göre; bu tarihten önce Bağ-Kur’lu olması gerekirken hiç Bağ- Kur kapsamına alınmayan kişilerin geçmiş süreleri Bağ-Kur’lu yapılmıyordu. Torba yasaya girecek madde ile artık Bağ-Kur’lu olabilecekler.

 

         İlk milat 04.10.2000 tarihi

         Zorunlu Bağ-Kur sigortalılığı 20.04.1982 günü başlamıştır. Ancak, 619 sayılı KHK ve 4956- 4958 sayılı yasalar ile 04.10.2000’e kadar aslında Bağ-Kur’lu olmasını gerektirecek faaliyette bulundukları halde sicil numarası almayanlar için Bağ-Kur başlangıcı 04.10.2000 alındı. Yani, 20.04.1982 ile 4.10.2000 arasındaki süreler silindi. Bunlara 28.02.2005’e kadar müracaat etmeleri kaydıyla Bağ-Kur vergi borçlanması getirildi.

 

         İkinci milat 01.10.2008 tarihi

         Aynen 04.10.2000 tarihi gibi, 5510 sayılı Kanun ile 1.10.2008 gününe kadar Bağ- Kur’lu olmaları gerektiği halde gidip Bağ- Kur numarası almayanlar için de artık 1.10.2008 gününden önceki vergi veya şirket ortaklığı sürelerinizi Bağ-Kur’lu yapamazsınız kuralı getirildi. Bu kişilere de Nisan 2009 gününe kadar 4.10.2000 ile 1.10.2008 arasındaki süreleri için vergi borçlanması hakkı verilmişti. Ve bu tarihten sonra kapatılan geriye dönük hizmet alma kapısı şimdi tasarı ile yeniden ve geniş bir şekilde açılmaktadır. Burada vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken husus bu hakkın belli bir süre içinde başvuru şartına bağlı olmasıdır. Bu süreleri geçirmeden başvurularını yapmaları gerekir. Yani işin Türkçesi şu; Torba Yasa ile 20.04.1982 ve 1.10.2008 arasındaki vergi kaydı veya şirket ortaklığından dolayı Bağ-Kur’lu olması gerektiği halde Bağ-Kur’lu olamayanlara yeni bir hak getiriliyor. Artık, vergi kaydı veya şirket ortaklığından dolayı 1982’ye kadar geriden hizmet alınabilecek.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Bekir Dolu Arşivi
SON YAZILAR