Faydalı Model Tescilinde KONYA

 

Türkiye Patent Enstitüsü (TPE) sitesinde yer alan sunuda, “faydalı model”, dünya çapında yeni olan ve sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine koruma sağlayan bir sınai mülkiyet hakkıdır olarak bahsediliyor. Faydalı model belgesi patentle karşılaştırıldığında hem daha kısa zamanda hem de daha az bir masrafla alınabilmektedir. Faydalı model ile fikri koruma sağlama sürecinin nispeten daha basit ve ucuz olmasının, özellikle küçük ve orta ölçekli sanayicilerimizin ve araştırma kuruluşlarımızın buluş yapmalarını ve bunları sanayiye uygulamalarını özendireceği düşünülmüştür. Diğer taraftan, özellikle günümüzde, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin gerçekleştirdiği yenilikçi ürün ve yöntemlerin, rakipleri tarafından hemen hemen aynısının yapılması suretiyle taklit edilmesi tehlikesi mevcuttur. Küçük ve orta büyüklükteki bu işletmelerin, mütevazı de olsa, bu buluşlarını faydalı model belgesi vererek korumak, onların ekonomik varlıklarının idamesine hizmet edecektir (TPE).

Türkiye Patent Enstitüsü, faydalı model tescili ile ilgili 2012 yılı verilerini yayınladı. Son 5 yıllık süreçte Konya’nın faydalı model tescilindeki durumunu bu yazımda sizlere sunmak istiyorum:

 

2008 yılında 2.942 faydalı model tescili için başvuru yapılmış olup en çok başvuru İstanbul ilinden gelmiştir. Konya’nın başvuru sayısı ise 179 adettir. Türkiye’de bu yılda 1.833 adet faydalı model tescil edilmiş olup İstanbul tescilde ilk sırada yerini almıştır. Konya ise 88 tescil ile Türkiye’de 5. sırada yerini alırken Türkiye’deki faydalı model tescillerinin %4,8’ini oluşturmaktadır. Bir önceki yıla kıyasla ise Konya’nın başvurusu sayısı 16 adet artarken faydalı model tescili sayısı ise 5 adet azalmıştır.  Bir önceki yıla göre, Türkiye’de tescil oranı %14,58 azalırken Konya’nın faydalı model tescili bir önceki yıla göre %5,38 azalmıştır.

2009 yılında 2.842 faydalı model tescili için başvuru yapılmış olup en çok başvuru İstanbul ilinden gelmiştir. Konya’nın başvuru sayısı ise 158 adettir. Türkiye’de bu yılda 2.151 adet faydalı model tescil edilmiş olup İstanbul tescilde ilk sırada yerini almıştır. Konya ise 128 tescil ile Türkiye’de yine 5. sırada yerini alırken Türkiye’deki faydalı model tescillerinin %5,95’ini oluşturmaktadır. Bir önceki yıla kıyasla ise Konya’nın başvurusu sayısı 21 adet azalırken faydalı model tescili sayısı ise 40 adet artmıştır.  Bir önceki yıla göre, Türkiye’de tescil oranı %17,34 artarken Konya’nın faydalı model tescili bir önceki yıla göre %45,45 artmıştır.

2010 yılında 2.994 faydalı model tescili için başvuru yapılmış olup en çok başvuru İstanbul ilinden gelmiştir. Konya’nın başvuru sayısı ise 130 adettir. Türkiye’de bu yılda 2.022 adet faydalı model tescil edilmiş olup İstanbul tescilde ilk sırada yerini almıştır. Konya ise 83 tescil ile Türkiye’de 6. sırada yerini alırken Türkiye’deki faydalı model tescillerinin %4,10’unu oluşturmaktadır. Bir önceki yıla kıyasla ise Konya’nın başvurusu sayısı 28 adet azalırken faydalı model tescili sayısı ise 45 adet azalmıştır.  Bir önceki yıla göre, Türkiye’de tescil oranı %5,99 azalırken Konya’nın faydalı model tescili bir önceki yıla göre %35,15 azalmıştır.

2011 yılında 3.175 faydalı model tescili için başvuru yapılmış olup en çok başvuru İstanbul ilinden gelmiştir. Konya’nın başvuru sayısı ise 125 adettir. Türkiye’de bu yılda 1.948 adet faydalı model tescil edilmiş olup İstanbul tescilde ilk sırada yerini almıştır. Konya ise 93 tescil ile Türkiye’de 5. sırada yerini alırken Türkiye’deki faydalı model tescillerinin %4,77’sini oluşturmaktadır. Bir önceki yıla kıyasla ise Konya’nın başvurusu sayısı 5 adet azalırken faydalı model tescili sayısı ise 10 adet artmıştır.  Bir önceki yıla göre, Türkiye’de tescil oranı %3,65 azalırken Konya’nın faydalı model tescili bir önceki yıla göre %12,04 artmıştır.

2012 yılında 3.725 faydalı model tescili için başvuru yapılmış olup en çok başvuru İstanbul ilinden gelmiştir. Konya’nın başvuru sayısı ise 216 adettir. Türkiye’de bu yılda 2.245 adet faydalı model tescil edilmiş olup İstanbul tescilde ilk sırada yerini almıştır. Konya ise 105 tescil ile Türkiye’de 5. sırada yerini alırken Türkiye’deki faydalı model tescillerinin %4,67’sini oluşturmaktadır. Bir önceki yıla kıyasla ise Konya’nın başvurusu sayısı 91 adet artarken faydalı model tescili sayısı ise 12 adet artmıştır.  Bir önceki yıla göre, Türkiye’de tescil oranı %15,24 artarken Konya’nın faydalı model tescili bir önceki yıla göre %12,9 artmıştır.

Konya, 1995 yılında bu yana en fazla faydalı model tesciline 128 adetle 2009 yılında ulaşmıştır.

Önceki ve Sonraki Yazılar