İsmail Ünver

İsmail Ünver

Nüfusta KONYA

Nüfusta KONYA

Ülkemizin 2012 yılı ADNKS sonuçlarına göre nüfus verileri TÜİK tarafından açıklandı. Veriler sadece toplam nüfus ile ilgili sınırlı değil, alt başlıklarda birçok veri de sunuluyor.

Son 5 yıllık süreçte ülke ve Konya nüfusuna bakacak olursak;

2008 yılında Ülkemizin nüfusu 71.517.100 iken Konya nüfusu 1.969.868 kişi. Bu rakamla Türkiye nüfusunun %2,75’ini oluşturuyordu ve iller arası sıralamada en fazla nüfusa sahip 6. il olarak karşımıza çıkıyor. 2007 yılına göre ülke nüfusu 930.844 kişi fazla artışla %1,30’luk artış gösterirken Konya nüfusu ise 10.786 kişi artışla binde 5,47’lik bir artış göstermiştir.

2009 yılında Ülkemizin nüfusu 72.561.312 iken Konya nüfusu 1.992.675 kişi. Bu rakamla Türkiye nüfusunun %2,74’ünü oluşturmakta ve iller arası sıralamada en fazla nüfusa sahip yine 6. il olarak karşımıza çıkıyor. 2008 yılına göre ülke nüfusu 1.044.212 kişi fazla artışla %1,46’lık artış gösterirken Konya nüfusu ise 22.807 kişi artışla % 1,15’lik artış göstermiştir.

2010 yılında Ülkemizin nüfusu 73.722.988 iken Konya nüfusu 2.013.845 kişi. Bu rakamla Türkiye nüfusunun %2,73’ünü oluşturuyordu ve iller arası sıralamada en fazla nüfusa sahip yine 6. il olarak karşımıza çıkıyor. 2009 yılına göre ülke nüfusu 1.161.676 kişi fazla artışla %1,6’lık artış gösterirken Konya nüfusu ise 21.170 kişi artışla % 1,06’lık artış göstermiştir.

2011 yılında Ülkemizin nüfusu 74.724.269 iken Konya nüfusu 2.038.555 kişi. Bu rakamla Türkiye nüfusunun %2,72’sini oluşturuyordu ve nüfusu artmasına rağmen Türkiye içindeki yüzdelik payında çok küçük bir düşüş yaşayan ilimiz, bu yılda iller arası sıralamada en fazla nüfusa sahip 7. il olarak karşımıza çıkıyor. 2010 yılına göre ülke nüfusu 1.001.281 kişi fazla artışla %1,35’lik artış gösterirken Konya nüfusu ise 24.710 kişi artışla % 1,22’lik artış göstermiştir.

2012 yılı sonu itibariyle ise, Ülkemizin nüfusu 75.627.384 kişi iken Konya nüfusu 2.052.281 kişi olarak açıklandı. Konya mevcut nüfusu ile ülkemizin %2,71’ini oluşturuyor. Tüm iller arası sıralama da ise 2 milyonu aşkın nüfusu ile Konya, Türkiye’de 7. sırada yer almakta. 2011 yılına göre ülke nüfusu 903.115 kişi fazla artışla %1,2’lik artış gösterirken Konya nüfusu ise 13.726 kişi artışla binde 6,7’lik artış göstermiştir.

Burada başka verileri de sizlerle paylaşmak istiyorum; kilometrekareye düşen kişi sayısı olarak adlandırılan nüfus yoğunluğu Türkiye’de 98 iken Konya’da bu rakam 53’tür.

2012 yılı sonuçları ile ülke nüfusunun 37.956.168 kişisini erkekler, 37.671.216 kişisini ise kadınlar oluşturmaktadır. Erkekler toplam ülke nüfusunun %50,18’i erkekler, %49,82’sini ise kadınlar oluşturmaktadır. Konya’da ise erkek nüfus 1.014.292 iken kadın nüfusu 1.037.989 kişidir. Konya erkek nüfusun toplam nüfusa oranı ise %49,42 iken kadın nüfusun toplam nüfusa oranı ise %50,57’dir. Görüldüğü üzere Ülkemizde toplam itibariyle erkek nüfusu kadın nüfusuna göre daha fazla iken Konya’da kadın nüfus, erkek nüfusa göre daha fazladır.

Toplam yaş bağımlılık oranı ise Türkiye’de %48,03 iken Konya’da 51,07’dir. İl ve ilçe merkezleri nüfusunun toplam nüfusa oranı Türkiye’de %77,28 iken Konya’da 76,2’dir. Belde ve köyler nüfusunun toplam nüfusa oranı Türkiye’de %22,72 iken Konya’da %23,8’dir.

Yine ülkemizde yaş bağımlılık oranı (65+ yaş) %11,12 iken Konya’da 11,67’dir. Genç bağımlılık oranı (0-14 yaş) ise ülkemizde %36,91 iken Konya’da %39,4’tür.

Ülkemizde yıllık nüfus artış hızı binde 12,01 iken Konya’da 6,71’dir. Türkiye’de 0-4 yaş arası nüfus 6.198.957 iken Konya’da 171.500 kişidir. 90 yaş üstü nüfus sayısı ise ülkemizde 89.709 kişi iken Konya’da 1.933 kişidir. Türkiye’de 0-14 yaş arası nüfus 18.857.179 iken Konya’da ise 535.238 kişidir. Türkiye’nin 0-14 yaş arası nüfusu ülke nüfusunun %24,9’unu oluştururken Konya’da bu oran %26’dır. Türkiye’nin 15-64 yaş arası nüfusu ise 51.088.202 kişi olup Konya’da bu sayı 1.358.532 kişidir. Türkiye’de 65 yaş ve üzeri nüfus 5.682.003 iken Konya’da ise 158.511 kişidir. Türkiye’nin 65 yaş ve üzeri nüfusu ülke nüfusunun %7,5’ini oluştururken Konya’da bu oran %7,7’dir.

Genç nüfus toplamları çeşitli yaş aralıkları ile ele aldığımızda ise Konya’da; 0-19 yaş arası nüfus 723.916 kişi olup toplam nüfusumuzun %35,2’sini; 0-24 yaş arası nüfus 885.929 kişi olup toplam nüfusumuzun %43,1’ini; 0-34 yaş arası nüfus 1.212.601 kişi olup toplam nüfusumuzun %59’unu; 15-24 yaş arası nüfus 350.691 kişi olup toplam nüfusumuzun %17’sini; 15-29 yaş arası nüfus 514.947 kişi olup toplam nüfusumuzun %25’ini, 15-34 yaş arası nüfus 677.363 kişi olup toplam nüfusumuzun %33’ünü oluşturmaktadır.

Görüldüğü üzere ilimiz önemli bir sayıda genç nüfusa sahiptir. Önümüzdeki dönemlerde bu yetişen ve genç olan nüfusun en iyi şekilde eğitilmesi ve yetiştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Ülkemizin her zaman bahsedilen genç nüfus avantajı iyi değerlendirilmelidir. Burada KTO Başkanımız Selçuk Öztürk’ün geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında bahsettiği bu konu ile ilgili ifadelerine katılıyorum: genç nüfus bizim için avantaj da olabilir dezavantaj da. Unutmayalım ki sadece sayı üstünlüğü ile ilgili elde edilmiş bir avantaj, iyi değerlendirilemediğinde bizim için büyük bir problem olarak karşımıza çıkabilir. Bugünün çocukları, gençleri; geleceğimizin gelinleri-damatları, anne-babaları, işçi-işverenleri, yöneticileri-patronları, idaricileri-amirleri olacaktır. İşte bu noktada yeni neslin aileden okula, sosyal yaşamdan iş yaşamına, başta Dini alanda olmak üzere sosyal, ekonomik, maddi, manevi birçok alanda en iyi şekilde yetiştirilmesi büyük önem arzetmektedir.

Önceki ve Sonraki Yazılar
İsmail Ünver Arşivi
SON YAZILAR