OLAN…..BİTEN……

Yaşadığımız son bir ay tarihin kalın çizgilerle

kayıt altına alacağı bir dönem oldu.Ekonomi

miz ve siyasetimizdeki  hareketliliğe küresel

piyasalardaki  oynaklık da eklenince hızlı  ve

yorucu bir dönem yaşadık. Ekonominin sadece

istatistiki verilerden ve mali göstergelerden

ibaret olmadığını, ekonomik sonuçlara siyase

tin öncelikle etki ettiğini bir kez daha teyit et

miş olduk.  Ortalık  henüz yatışmış  sayılmaz.

enformatik bilgi bombardımanı ve kirliliği elan

devam etmekte.Bu bağlamda biraz soluklana

rak geriye dönüp olan biteni etraflıca analiz

etmemiz gerekiyor. Neler oldu, olan bitenden

kim ne kadar etkilendi?

Olayların başladığı tarihten bugüne;

-8 milyar usd yabancı sermaye ülkeyi terketti.

-dövizde bir miktar yükselme yaşandı.

-Bıst  100 endeksi 75.000-seviyelerini test ede

cek kadar düştü.

Temel olarak, göstergesel anlamda olan bitenin

neticeleri yukarıdaki gibi. Mesele bu sonuçların

hangi süreçlerin neticesi olduğu meselesi.

Bu sonuçları sadece gezi parkına bağlayanlar

çoğunlukta.

Eğer bu sonuçlar sadece gezi parkı olayları ile

İlgili sonuçlarsa;

 

-Not artışlarının ardından kar realizasyonusa

İki ile yapılan satışlar,                 

-ABD’nin faiz arttırım, Merkez Bankasının faiz

indirim kararları,

-Fed’inpiyasaları  tatmin etmeyen açıklamaları

-Brezilya’nın tobin vergisini kaldırması

gibi çok önemli ve piyasaların yönünü tayin eden

gelişmeleri hiç olmadı saymamız gerekmez mi

Dolayısı ile mesele sadece gezi parkı meselesi

değildir. Gezi parkı olayları olmasaydı da döviz

bir miktar hareketlenecek, borsa endeksi bir mik

tar düşecekti. Bu düzeyde olmasa da bir miktar

sıcak çıkış zaten olacaktı. Neticede göstergesel

anlamda karşımızda çok da kötü bir tablo yok.

hatta, enformatik bilgi kirliliğinden farkedeme

diğimizçok güzel gelişmeler de mevcut.

TUIK’ın geçen hafta açıkladığı sanayi üretim en

deksi verileri yaşamakta olduğumuz bu sıkıntılı

günlerde yüreğimize adeta su serpti.

açıklanan verilere göre ülkede sanayi üretimi

artış trendinde. Takvim etkisinden arındırılmış

sanayi üretimi nisan ayında, geçen yılın aynı ayına

göre %3,4, bir önceki aya göre ise %1,3 artmış.

 

Sanayi CiroEndeks (Toplam) ve DeğişimOranları (2010=100), Nis

 

Demek ki, geçen yıldan bu yana artış devam

ediyor.Ekonomi Bakanımız Zafer Çağlayan’ın

ifade ettiği gibi her ne kadar bu rakamlar %4’lük

Orta Vadeli Plan hedefini yakalamamız için yeter

li olmasa da bu sıkıntılı günlerde gelecek için

Umut vermekte. İlk Çeyrek büyüme rakamı ise

Hepimizin malumu. Türkiye büyümeye devam

ediyor.

Fıtch kıdemli direktörü Paul Rawkins’in turizm ve

kısa süreli sermaye artışlarının bir süre etkilene

bileceği, ancak her şeye rağmen Türkiye’ninbü

yük fotoğrafında endişeye mahal bir durum olma

dığı yönündeki ifadeleri de teyit ediyor ki, en

önemli piyasa yapıcısı güvendir ve Türkiye’ye

piyasaların güveni artarak devam etmektedir.

 

 

Önceki ve Sonraki Yazılar