Doç. Dr. Ömer Akdağ

Doç. Dr. Ömer Akdağ

TANGIRTI

TANGIRTI

Ezan, bilindiği gibi 1932 yılında aslî şekliyle okunması yasaklanmıştır.  Ezanın nasıl okunacağı ve ibadetlerin nasıl yapılacağı gibi hususlar dinî konulardır. Bu ve benzeri konularda her önüne gelen ahkam kesemez ve kesmemelidir. Türk milleti 1932’de ezanın aslî şeklinden çıkarılmasına asla rıza göstermemiştir. Ama o tarihlerde yapılan seçimler “laf ola” cinsinden olduğundan sesini duyuramamıştır. 1950’den sonra yapılan seçimlerde halkın oyu “para” etmeye başlayınca halkın arzusu istikametinde ezan aslî şekliyle okunmaya başlanmıştır.

Ezanın aslî şekliyle okunmasıyla ilgili meclis kararına CHP itiraz etmese de pek gönüllü olduğu söylenemezdi. İmkân bulsalar bir kısım çevreler,  tekrar tangırtulu tungurtulu döneme geçiş yapacaklar gibi görünmektedir.

Temenni edelim ki, Cenab-ı Hak bunlara fırsat vermesin….

Bilinen bir gerçektir ki, Ezanın aslî lafızlarıyla okunmasına CHP’nin tamamı tasvip etmemiştir.  Ezanın aslî şekliyle okunmasına itiraz edenlerden birisi Urfa Milletvekili Refet Ülgen’dir. Refet Ülgen ezanın aslî lafızlarla okunması konusunda, kanunun yayınlandığı tarihlerde Cumhurbaşkanı Celal Bayar’a bir mektup yazarak, ezanın Türkçe okunması gerektiğini savunmuştur.

Milletvekilinin belirttiğine göre ezanın Arapça okunması “aydınları rahatsız etmektedir”.  Günümüzde de bir kısım çevrelerde bu “rahatsızlığın” devam ettiği bilinmektedir.

Milletvekili Ülgen’in mektubu şöyledir; “Ezanın Türkçe okutturulmaması, aydınlar arasında iyi bir tesir bırakmamıştır. Bu bir gerilemedir. Atatürk’e aziz arkadaşlık yapmış olan büyük varlık buna engel olmalı idi. Malumu âliniz tekkelerin kapatılması bir tedbiri ihtiyati idi. Hâlbuki ezanın Türkçe okutturulması bir inkılâptı. Atatürk’ün yaptığı bir inkılâptı. Bunu tekrar Arapçaya çevirmek, bir gerileme yeni bir irticai olmaz mı? Din dili diye yeryüzünde bir şey yoktur ve olamaz. Din dili sözü çok amiyane ve bilgisizce bir laftır. Özet olarak arz edeyim ki, ezanın Türkçe okutturulmaması işi demokrat lehine iyi bir hareket olmamıştır. Sevgi ve saygı besleyenlerin birçoğunu endişeye düşürmüş, soğutmaya hatta yüz çevirmeye sebep olmuştur”….

Ezanın aslî şekliyle okunması “geriye dönüşmüş…..

“Din dili sözü çok amiyane ve bilgisizce bir lafmış”….  Bir kısım insanlar ne kadar “allameymiş” yahu…. Türk milletinin başına musallat olmuşlar çeyrek asır….

Düşün artık yakamızdan, düşün……

 CENAB-I HAK TEKRAR O KARANLIK DÖNEMİ TÜRK MİLLETİNE YAŞATMASIN…

 

Önceki ve Sonraki Yazılar
Doç. Dr. Ömer Akdağ Arşivi

YAZI

02 Ocak 2017 Pazartesi 09:01

DUA

19 Aralık 2016 Pazartesi 09:04
SON YAZILAR