Hasan Mutluoğlu

Hasan Mutluoğlu

ÜLKENİN HUZURU

 

Mart ayı içinde, İstiklal Marşımızın Şairi Mehmet Akif Ersoy ile alakalı çeşitli anma törenleri düzenlenir. Ulusal basında, özellikle Konya’mızın yerel yayınlarında konuya yer verilir. Mehmet Akif Ersoy’un Milli Mücadele dönemine katkıları, birlik ve beraberlik için yaptığı çalışmalar,  asla göz ardı edilemez.

Mehmet Akif; şu dizelerinde Tarihin önemini ne güzel ifade ediyor:

“Tarihe bir tekerrür diyorlar, ne masal şey!

 İbret alınsaydı, hiç tekerrür mü ederdi?  “

Tarih;  insanlık için en büyük ders alınması gereken önemli bir kaynak. Geleceği iyi kurabilmenin yolu, yaşanılanlardan ders almak ve yeni hedeflere doğru emin adımlarla ilerlemek, tarihin rehberliğinde olur.

Otuz yıldan fazladır ülkemizin içinde bulunduğu karışıklıktan etkilenmedim, beni hiç ilgilendirmez diyen var mıdır? Varsa, onun bu ülke ile ilgisi zaten yoktur/olamaz. Terör belasından kurtulmak, birliğimize ve dirliğimize tekrar kavuşmak en büyük arzumuz.

Mehmet Akif’in dediği gibi, tarih ibret levhaları ile dolu. Milli tarihten örnekler vermek istendiğinde sayılamayacak kadar çok. Ama dünya tarihinden bir örnek vermek istiyorum.

Büyük İskender, Makedonya Kralı ll. Filip’in oğludur. M.Ö. 336-323 yılları arasında Makedonya Kralı ve büyük komutanlardan biridir. Pers İmparatorluğunu yıkarak Yunanistan’dan Hindistan’a kadar uzanan büyük bir imparatorluk kurmuş.

Büyük İskender, Zaptettiği topraklardaki insanları tahakküm altında tutabilmek için neler yapması gerektiği konusunda, Yunan Bilgini Aristo’ya şunları sorar.

-“Ülkenin ileri gelen insanlarını sürgüne mi göndereyim, hapse mi atayım, kılıçtan mı geçireyim?”

Ariston’un cevabı şöyledir:

-“Sürgünde toplanıp sana karşı baş kaldırırlar. Hapishaneler militan yuvası olur, kontrolden çıkar. Kılıçtan geçirdiğin insanlardan sonraki kuşak intikam hırsıyla büyür, tahtını sallarlar.”

Çözüm Önerisi:

“-İnsanlar arasına nifak tohumları ekeceksin,

 -Birbirleriyle savaşınca hakem olarak kendini kabul ettireceksin.

 -AMA; anlaşmaya giden bütün yolları tıkayacaksın.”

Ne kadar önemli ve aydınlatıcı ip uçları yakalama şansımız olduğunu görüyorsunuz. Olayları tahlil etmek ve çözüme kavuşturmak, sağlam tarih bilgisine ve analiz gücüne sahip olmak gerekir.

Kendi tarihimizin parlak sayfaları, seçkin şahsiyetler ve başardıkları işler ile alakalı sayısız örnekler var dedik.  Tarihi şahsiyetleri model insan yaparak eğitim anlayışımızı güncellemeliyiz.

Atalarımız, tarih yolunda  bizi utandıracak  hiçbir şey yapmamışlardır. Tarihimizin gücünden yararlanmalıyız. Tarihin gücünü harekete geçirenler, zamanımızda dünya düzeni içinde aldıkları rolü yaşayarak görüyoruz.

Mehteran bölüğünün yürüyüşü bize ne güzel yol gösteriyor.”Üç ileri, bir geri.” Geçmişten geleceğe hareket tarzının önemli bir göstergesi. Geçmişten kuvvet al, geleceğe emin adımlarla ilerle.

Birliğimizi, dirliğimizi, iriliğimizi” gerçekleştirmek, muhafaza etmek ülkemiz Türkiye’de yaşayan herkes için en önemli görevdir. İnananlar için farz olan bir görevdir.

Hacı Bektaş-ı Velinin dediği gibi: Bir olalım, diri olalım, iri olalım.”

DÜZELTME:Geçen haftanın makalesinde yer alan cümle şu şekilde olmalıydı: Çocuklar 1. Derecede akraba harici insanlara emanet edilmemeli.

Önceki ve Sonraki Yazılar